10 03 2007

SESLİ KURANI KERİM ( 114 Dua ve Hatim Duası )

Sesli Kur'an-ı Kerim


Sure No

Sure İsmi

Media Player
1 Fatiha Suresi Dinle
2 Bakara Suresi Dinle
3 Al-i İmran Suresi Dinle
4 Nisa Suresi Dinle
5 Maide Suresi  Dinle
6 En'am Suresi Dinle
7 A'raf Suresi Dinle
8 Enfal Suresi Dinle
9 Tevbe Suresi  Dinle
10 Yunus Suresi Dinle
11 Hud Suresi Dinle
12 Yusuf Suresi Dinle
13 Ra'd Suresi Dinle
14 İbrahim Suresi  Dinle
15 Hicr Suresi  Dinle
16 Nahl Suresi  Dinle
17 İsra Suresi  Dinle
18 Kehf Suresi  Dinle
19 Meryem Suresi Dinle
20 Taha Suresi  Dinle
21 Enbiya Suresi  Dinle
22 Hacc Suresi  Dinle
23 Mü'minun Suresi  Dinle
24 Nur Suresi  Dinle
25 Furkan Suresi  Dinle
26 Şuara Suresi  Dinle
27 Neml Suresi  Dinle
28 Kasas Suresi  Dinle
29 Ankebut Suresi  Dinle
30 Rum Suresi  Dinle
31 Lokman Suresi  Dinle
32 Secde Suresi Dinle
33 Ahzab Suresi  Dinle
34 Sebe Suresi  Dinle
35 Fatır Suresi  Dinle
36 Yasin Suresi  Dinle
37 Saffat Suresi  Dinle
38 Sad Suresi  Dinle
39 Zümer Suresi  Dinle
40
Gafir(Mü'min) Suresi

Dinle
41 Fussilet Suresi  Dinle
42 Şura Suresi Dinle
43 Zuhruf Suresi  Dinle
44 Duhan Suresi  Dinle
45 Casiye Suresi  Dinle
46 Ahkaf Suresi  Dinle
47 Muhammed Suresi Dinle
48 Fetih Suresi Dinle
49 Hucurat Suresi  Dinle
50 Kaf Suresi  Dinle
51 Zariyat Suresi  Dinle
52 Tur Suresi  Dinle
53 Necm Suresi  Dinle
54 Kamer Suresi  Dinle
55 Rahman Suresi  Dinle
56 Vakıa' Suresi  Dinle
57 Hadid Suresi  Dinle
58 Mücadele Suresi  Dinle
59 Haşr Suresi  Dinle
60 Mümtehine Suresi Dinle
61 Saff Suresi  Dinle
62 Cum'a Suresi  Dinle
63 Münafıkun Suresi  Dinle
64 Teğabun Suresi  Dinle
65 Talak Suresi  Dinle
66 Tahrim Suresi  Dinle
67 Mülk Suresi Dinle
68 Kalem Suresi  Dinle
69 Hakka Suresi  Dinle
70 Mearic Suresi  Dinle
71 Nuh Suresi  Dinle
72 Cin Suresi  Dinle
73 Müzzemmil Suresi Dinle
74 Müddessir Suresi Dinle
75 Kıyamet Suresi  Dinle
76 İnsan Suresi  Dinle
77 Mürselat Suresi  Dinle
78 Nebe' Suresi  Dinle
79 Nazi'at Suresi  Dinle
80 Abese Suresi  Dinle
81 Tekvir Suresi  Dinle
82 İnfitar Suresi  Dinle
83 Mutaffifin Suresi Dinle
84 İnşikak Suresi Dinle
85 Buruc Suresi  Dinle
86 Tarık Suresi  Dinle
87 A'la Suresi  Dinle
88 Ğaşiye Suresi Dinle
89 Fecr Suresi  Dinle
90 Beled Suresi  Dinle
91 Şems Suresi  Dinle
92 Leyl Suresi  Dinle
93 Duha Suresi  Dinle
94 İnşirah Suresi Dinle
95 Tin Suresi  Dinle
96 Alak Suresi  Dinle
97 Kadir Suresi  Dinle
98 Beyyine Suresi  Dinle
99 Zilzal Suresi Dinle
100 Adiyat Suresi Dinle
101 Karia Suresi Dinle
102 Tekasür Suresi  Dinle
103 Asr Suresi Dinle
104 Humeze Suresi  Dinle
105 Fil Suresi  Dinle
106 Kureyş Suresi  Dinle
107 Maun Suresi  Dinle
108 Kevser Suresi  Dinle
109 Kafirun Suresi  Dinle
110 Nasr Suresi  Dinle
111 Tebbet Suresi Dinle
112 İhlas Suresi Dinle
113 Felak Suresi  Dinle
114 Nas Suresi  Dinle
Hatim
Hatim Duası

 

 

 

 

 

 

 

sonsuzluk.org

630
0
0
Yorum Yaz