26 05 2009

Türkler’e ölüm - Yunan Mezalimi ve Göç

  KAYNAK: Osmanlı’dan Cumhuriyete Balkanların Makûs Talihi: Göç -S:64–67Tarihçi  George Finlay,  1864’te yayınlanan  Yunan  Ayaklanmasının  Tarihi (History  of Grek  Revolution)   adlı  kitabında   şöyle  yazıyor:”1821  Nisanında  20.000  kişi   toplamına  yakın   bir  Müslüman  nüfus   Yunanistan’da  dağınık   olarak  yaşıyor  ve  tarımda  çalışıyordu. Daha iki ay geçmeden bunların çoğu kıyımdan geçirildiler;  adamlar,  kadınlar,  çocukları hiç acımadan ve sonra pişmanlık duymadan öldürdüler”.Yunanlı Başpiskopos Germenos’un ağzından çıkan ayaklanmanın milliyetçi sloganı “Hıristiyanlara huzur,  konsoloslara saygı,  Türkler’e ölümdü”Balkan Harbi’nde Yunan mezalimi akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. Bu konuda Yanya’da bulunan bir Rum eczacının yaptıkları dehşet vericidir:“Her gece sekiz-on Türk Osmanlı kızını ağlata ağlata soymak,  oynatmak,  tehditle,  işkencelerle onları meyus etmek. Helen oğullarına ne kadar neşeli bir zafer gururu bahşediyor. Yanya düştüğü zaman müşterilerimin kapılarını çalıp onları himaye etmek istediğimi belirtince,  beni Osmanlı dostu bildikleri için mücevher,  para ve aileleriyle evime geldiler. Bunlardan erkek olan yedi kişiyi su kuyusuna yuvarladım. Üç ihtiyar kadını boğazladım. Şimdi en müstesna dokuz metrese sahibim. Biri Yüzbaşı hanımıydı ve hamileydi. Çırılçıplak soyunmak ve oynamak istemediği için tekmeledim,  çocuğu düşürdü. Bu uğursuz Türk yavrusunu yumurta kırar gibi ezdim. Diğer Türk kad... Devamı