13 08 2011

Victory Has a Thousand Fathers

  2010 yılında yayınlanan Victory Has a Thousand Fathers” başlıklı rapor Bu rapora göre; 1) Bölücü teröristlerle düşük yoğunluklu harp içinde olan 30 ülke inceleniyor. 2) Değerlendirme kriteri olarak 50 faktör kullanılıyor.    3) Değerlendirmede 1984–1999 yılları kapsanıyor.  4) Sonuç olarak; bölücü terörle mücadelede 22 ülkenin yenildiği ve 8 ülkenin     ise terörü yendiği ortaya çıkıyor.   5)  Türkiye, bölücü terörü yenebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyor.    BİLİYOR MUYDUNUZ??? Devamı