18 01 2011

AJANLAR SAVAŞI

AJANLAR SAVAŞI 200 YILDIR BU TOPRAKLARDA MI YAPILIYOR Türkiye sizce son zamanlarda casusların av sahası mı oldu? Türkiye sadece son zamanlarda değil son 200 yıldır casusların ajanların askeri istihbaratçıların cirit attıkları bir bölgedir. 1810’da İstanbul’a yerleşen İngiltere Başbakanı William Pitt’in birinci yeğeni ajan Lady Stanhope erkek kılığına girmiş ölünceye kadar da Şam’da ve Beyrut’ta bu kıyafetle dolaşmıştı. II. Dünya Savaşı’nda başta İstanbul ve Ankara tüm yabancı casusların birbirlerini vurdukları kolladıkları izledikleri şehirlerdi. O dönemde Alman istihbaratı bazı Kürt aşiretlerini ayaklandırarak Türkiye’yi Almanların safında savaşa sokmak amacıyla tam 5 milyon altın lira göndermişti.   II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ABD- Sovyet istihbarat servislerinin savaş alanına dönmüştü. 1960-1990 yılları arasında Bulgar Yunan Azeri ve Arap asıllı 188 casus izlenmiştir. Bunların arasında yargılanarak hapse mahkum olan Hicabi Koçyiğit adlı Rus casusu ülkemize çok zarar vermişti.   Günümüzde de casuslar savaşı Türkiye topraklarında yapılıyor. Ortalama olarak şu anda Türkiye’de en az 3 bin casus vardır. Tahminen 3000-3500 ajan muhbir casus ve istihbaratçı olduğunu düşünülüyor.. Bunlara din adamı araştırmacı sivil toplum üyesi (NGO) kisvesi altında çalışan ajanlar dahil değildir. Anlayacağınız günümüzde Türkiye’nin “casusların cenneti” olduğu yönünde emareler mevcuttur..   Yorum sizin!!!  ........................................... CIA ve FBI, Gaffar Okkan'ı öldürmüş: MİT ise suikastin ertesi günü CIA ajanı olan Erbil Valisi'ni öldürerek İNTİKAM almış Okkan'ın int... Devamı