17 12 2006

OSMANLI PADİŞAHLARI -KRONOLOJİ

Sıra Adı                      Saltanatı/Tahtta Kalış Süresi Doğumu Ölümü                Ölüm nedeni
1 Osman Gazi 1299-1324 1259 1324 İnme/Damla hastalığı
2 Orhan Gazi        1324-1362 1281 1362 Bedenin çöküşü/Damla hastalığı
3 I. Murad (Hüdavendigar)

Hayatı (diğer bir kaynak)    

1362-1389 1326 1389 Savaşta şehid oldu
4 I. Bayezid
Yıldırım Beyazıt
1389-1402 1360 1403 İntihar / Zehirlenme
5 I. Mehmed (Çelebi) *    1413-14211 1379  1421 Dizanteri/Zehirlenme (?)
6 II. Murad (Gazi) 1421-1444
1445-1451
1404 1451 İnme/Aşın içki
7 II. Mehmed
Fatih Sultan Mehmet
1444-1445
1451-1481
1432 1481 Damla hastalığı/Zehirlenme
8 II. Bayezid (Veli) 1481-1512 1447 1512 Bedenin çöküşü/lntihar/Zehirlenme
9 I. Selim
Yavuz Sultan Selim
1512-1520 1470 1520 Kanser (Şirpençe)
10 I. Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
1520-1566 1495 1566 İnme
11 II. Selim (Sarı)        1566-1574 1524 1574 Beyin kanaması/İçki
12 III. Murad         1574-1595 1546 1595 İnme/Böbrek rahatsızlığı
13 III. Mehmed        1595-1603 1566 1603 Bedenin çökmesi/İnme
14 I. Ahmed 1603-1617 1590 1617 Tifüs
15 I. Mustafa      1617-1618
1622-1623
1592 1639 Ruhsal ve fiziksel çöküntü
16 II. Osman (Genç)         1618-1622 1603 1622 Boğma
17 IV. Murad 1623-1640 1612 1640 İçki
18 İbrahim        1640-1648 1615 1648 Boğma
19 IV. Mehmed Avcı     1648-1687 1642 1693   İnme/Bedenin zayıflaması
20 II. Süleyman 1687-1691 1642 1691 İstiska: Bedende su birikintisi
21 II. Ahmed 1691-1695 1643 1695 İstiskâ, Düşkünlük/İnme
22 II. Mustafa 1695-1703 1664 1703 İstiska yani bedende su birikintisi (hidropisie)
23 III. Ahmed 1703-1730 1673 1736 Doğal ve genel rahatsızlık
24 I. Mahmud 1730-1754 1696 1754 İnme
25 III. Osman 1754-1757 1699 1757 İnme
26 III. Mustafa 1757-1774 1717 1774 Kalb yetersizliği
27 I. Abdülhamid        1774-1789 1725 1789 İnme
28 III. Selim (Şehid)         1789-1807 1761 1808 Boğma
29 IV. Mustafa (Maktul)        1807-1808 1779 1908 Asılma
30 II. Mahmud (Adlî)         1808-1839 1785 1839 Verem/Ruhsal rahatsızlık
31 I. Abdülmecid 1839-1861 1823 1861 Verem
32 Abdülaziz       1861-1876 1830 1876 İntihar (damarlarım keserek)
33 V. Murad 1876 1840 1904 Şeker hastalığı
34 II. Abdülhamid 1876-1909 1842 1918 Kalp yetersizliği
35 V. Mehmed (Reşad)     1909-1918   1844 1918 Kalp yetersizliği
36 VI. Mehmed (Vahidettin)        1918-1922 1861 1926 Kalp yetersizliği
 37  II. Abdülmecid (yalnız halife)       1922-1924 1868 1944 Kalp yetersizliği

 

 

3740
0
0
Yorum Yaz