18 04 2007

Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma - Okumak İçin Neler Yapmalı?

 

a)        Ailelerin Görevleri :

-          Evde okuma saatleri düzenlemek.

-          Kitaplık oluşturma girişimleri başlatmak.

-          Evlere düzenli olarak, fikir gazetesi ve sanat, kültür dergisinin alınmasını sağlamak.

-          Tatillerde çocuklarına kitap okutturmak.

-          Olumlu davranışlarında ve doğum günlerinde kitap alarak motive etmek.

-          Arkadaş grupları ile kitap alışveriş yaptırmak.

-          Kitap okuma ile ilgili TV programlarını izletmek.

-          Okuma ile ilgili panel, seminer ve konferansları takip etmek.

-          Bizzat okuyarak örnek olma eğitimi vermek.

-          Okul ve öğretmen ile iletişim kurarak, okuma eylemini sürekli kılma.

b)        Öğretmenlerin Görevleri :

-          Öğrencilere okumayı sevdirme ve alışkanlık kazandırma konusunda orijinal yöntem ve teknikler bulmak.

-          Uygulama okuma saatlerinde örnek model oluşturmak.

-          Ödüllendirme.

-          Nitelikli okuma ve anlama usullerinin kavratılması.

-          Okumadan zevk almayı ve mesaj çıkarmayı öğrenmek.

-          Okunan kitapların “Dil,üslup,yazar,zaman, yer ve konu açısından tutarlı ve yaralı yönlerini keşfe hazır hale getirmek.

-          İlgi ve merak sınıflandırmaları yaparak öğrencilerin okuyacağı kategorileri tespit etmek ve bunlara uygun okuma ve anlama stratejisi belirlemek.

-          Bilgilendirme eğitimlerinin tamamlanması (Velilere ve Öğrencilere)

-          Alan çalışmaları ( Okuldaki öğretmenlerin sınıf için çalışmaları)

-          Yarışma ve etkinliklerin hayata geçirilmesi.

-          Denetleme çalışmalarının sonuçlandırılması.

-          Ödüllendirmelerin yapılması.

-          Hedeflerin büyütülmesi.

-          Organize yeni stratejiler ortaya koyması.

 

OKUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ

 

1-     Ders kitaplarını yazanlar örnekleri sınıf seviyelerine ve güncel örneklere dikkat ederek hazırlamalıdır.

2-     Eğitimcilerin performansları ölçüsünde maddi gelirlerini artırıp, dinlenmiş bir beyne sahip olmaları sağlanmalıdır.

3-     Öğrencilere “oyun-eğlence” anlayışı ile yaklaşıp ; ödüller vasıtasıyla kitaplara doğru yolculuk yapmaları sağlanmalıdır.

4-     Ders müfredatları gözden geçirilip öğretmenlere her ay son çıkan yayınlardan kitap yardımı yapılmalı; eserleri okuyan ve rapora dönüştüren eğitimcilere ödüller verilip okumaya teşvik edilmelidir.

5-     Öğretmenlerimiz öz kültürel değerlerini incelemeye, halkı yakından tanımaya yöneltmeli; öğretmen evlerinden haftalık ve aylık ziyaretlerle köyler, kenar mahallelere kültür yolculukları yapılmalıdır.

6-     Sınıfta; okulda ,ilçede,ilde kitap okuma yarışmaları düzenlenmeli ve bu çalışmaların ciddi olarak takipçisi olunmalıdır.

7-     Eğitim programları transferlerden çok kendi ülkemizin değerlerine ve gerçeklerine göre öğrenmeye karşı insanımızda açlık uyandırmalıdır.

8-     Kitap seçimi konusunda bireyler özgür bırakılmalı; iyi yetiştirilmiş ve köklü değerlere sahip bireylerin her türlü tehlikeli düşünceye karşı kendilerini koruyabilecekleri unutulmamalıdır.

9-     Basında yazılı ve görsel olarak kitap tanıtımı çalışmaları yapılmalıdır.

 

Paylaşılır düşüncesi ile …

 

 

NEDEN OKUMALIYIZ VE OKUTMALIYIZ

 

 1. Sağlığımız için; çünkü yaşlılık hastalıklarına yakalanmayız.(Unutkanlık, bilinç kaybı v.b)  Ayrıca ruh sağlığımızın bozulmaması ve bozulan sağlığımızın düzelmesi için okumaya ihtiyacımız var.
 2. Düşünme kapasitemizi artırmak için okumalıyız. Çünkü bin kelime ile düşünen deyin ile beşbin kelime düşünen beyin yada ellibin kelime düşünen beyin aynı değildir. Kelime sembol ve kavram sayısı arttıkça beynimizin düşünme, öğrenme, kavrama gücü sürekli artmaktadır.
 3. Yaratıcılığın yada keşif gücünün artırılması için okumalıyız. Okuyan beyinler ancak yeni teknolojik icatlar yapabilirler.
 4. Çocuklarımıza örnek olmak için; çünkü biz okumazsak onlarda okumaz.
 5. Ülkemizin güçlü olması için; çünkü bilgi toplumları okuyarak bu seviyeye gelmişlerdir.
 6. çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için ; çünkü boş kalan çocuk ve genç olumsuz alışkanlıklar (alkol,sigara,uyuşturucu v.b) kazanır.
 7. Toplumsal barış için okumalıyız; çünkü okudukça sorunlarımızı ve birbirimizi daha iyi anlarız.
 8. Her alanda (bilim,sanat, spor,edebiyat, siyaset, eğitim, din, ahlak v.b) hem ülkemizde hem dünyada etkin ve yetkin insanlarımızın olması için okumalıyız.
 9. Demokrasinin yerleşmesi için okumalıyız; çünkü biz okudukça bilinçleneceğiz., bu bilinç ile yetişen insanlar demokrasiden asla taviz vermeyeceklerdir.
 10. Keyif almak için okumalıyız; çünkü kitap okuyarak keyif almayanlar başka keyif alanları ararlar.
 11. Eğlenmek için okumalıyız; çünkü gerçek eğlence dinlence kitapların içinde, bundan haberi olmayanlar tabiki başka eğlenceler ararlar.
 12. Dilimizi korumak için okumalıyız çünkü okudukça kendi dilimiz gelişecek,yabancı kelimeler ve argolar yok olacaklardır.
 13. İletişimimizi  geliştirmek için okumalıyız çünkü okumak hedefimizi sağlar.
 14. Çocuklarımız ile vakit geçirip onları tanımak için okumalıyız.
 15. Arkadaşlarımız ile vakit geçirip onları tanımak için okumalıyız.
 16. Hayatı dolu dolu yaşamak için okumalıyız.
 17. Elimizdekiler ile mutlu olmasını becerebilmek için okumalıyız.
 18. Ahlak inancımızın hayata geçirilmesi için okumalıyız.
 19. Erdemli davranışların (çalışmak,yardımseverlik, hoşgörü, dürüstlük v.b) çoğalması için okumalıyız.
 20. Bilinçli tüketici olmak için okumalıyız.
 21. Kaynakların verimli kullanılabilmesi için okumalıyız.
 22. Zamanın verimli için okumalıyız.
 23. Hayatı sorgulamak için okumalıyız. Çünkü sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez.

 

 

 

 

 

9097
0
0
Yorum Yaz