09 10 2011

İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye

Sayfa No: 642-Belge No:71’ 2. Ek. -25.Mart.1920 ( Gelecekteki Ermeni Devletinin kurulması hakkındaki rapor.)

“Ardahan, Batum ve İmer Vadisi verilecektir. Ermenistan’ın, Kürdistan ve Türkiye ile olan sınırlar şöyledir: Karadeniz’de Yanbatı Deresi… Erzurum ilinin batı sınırı, Bitlis suyu.”

Sayfa No:49-Belge No: 33-26.Mart.1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a)

“… Kürdistan Türkieden tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin çıkarlarını bağdaştırabiliriz. İstanbul’daki Kürt Klübü başkanı Seyit Abdülkadir ve Paris’teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrinizdedir.”

Sayfa No:108 -Belge No:103-28. Temmuz.1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a)

“… Damat Ferit bana geldi, < Sulh anlaşmasına göre Kürtler ayrı bir devlet olacaklardır, Kürt liderleri Mustafa Kemal’i sevmez… Siz Mustafa Kemal’den nefret ediyorsunuz çünkü o, sizin yaptığınız anlaşmayı kabul etmiyor. O halde Kürtleri Mustafa Kemal’e karşı birlikte kullanalım. dedi.”

Türklerin şöhreti yalancı bir şöhrettir ve müttefikler hâlâ bu şöhretten dehşet duymaktadırlar. Türklerle ancak savaşarak başa çıkılabilir … Bu bir Kürdistan kurulması anlamını taşır.

Sayfa No: 81-293-Belge No:10-16-Şubat-1920 ( Londra Konferansı)

“… Ermenistan’a altı ilden başka Trabzon ve Adana da verilmelidir. Amerika Ermenistan’a yardım edecektir… Küçük bir Türk Devleti kurulmalı, Kapitülasyonlar adli işlere de  uzatılmalıdır. Türklerin kafası daha az işler ,biz neye karar verirsek Türkler onu kabule mecburdur…

Sayfa No: 81-293-Belge No:10-16-Şubat-1920 ( Londra Konferansı)

“İngiltere; Kürt devleti kurmak istedikleri bölgede çok fazla maden olduğundan emin…

Lord Curzon: Erzincan da Ermenilere verilmeli, Karadenizde de bir Lazistan kurup Ermenilerin mandasına verilmeli ve İstanbul’u boşaltmak için Mustafa Kemal’in adamlarını neden olarak ileri sürebiliriz  diyor.

 

  

0
0
0
Yorum Yaz